Friday, August 21, 2009

PERTANDINGAN CATUR KOMUNITI PUTRAJAYA 2009

TARIKH : 5 SEPTEMBER 2009 (SABTU)

TEMPAT : DEWAN SERBAGUNA KOMPLEKS KEJIRANAN PRESINT 9, PUTRAJAYA

MASA : 9.00 PAGI – 5.00 PETANG

KATEGORI : i. 16 Tahun Ke Atas (Lahir Tahun 1993 dan Sebelumnya)
ii. 15 Tahun Ke Bawah (Lahir Tahun 1994 – 1996
iii. 12 Tahun Ke Bawah (Lahir Tahun 1997 dan selepasnya)
email kapada sifu
NAMA Penuh PEMAIN :

NO KAD PENGENALAN :

TARIKH LAHIR :Your browser may not support display of this image.

Your browser may not support display of this image. ALAMAT RUMAH :NO TELEFON

Your browser may not support display of this image.TARIKH TUTUP : 1 SEPTEMBER 2009 (SELASA)

    SERAHAN BORANG DAN JUGA PEMBAYARAN HANYA BOLEH DIBUAT DI PEJABAT KOMPLEKS KEJIRANAN PRESINT 9, PUTRAJAYA SAHAJA

Untuk keterangan sila hubungi :

En. Jeffri Mustapa / En. Mohd Sujairi / Pn Suzaina / Pn Zailawati / En Muhsein / Mohd Yusof / Radzy di talian berikut : -

03 – 8887-7092 / 8887-7547 / 8887-7439 / 8887-7000 samb 8028

Fax : 03-8887 5022

www.ppj.gov.my

Your browser may not support display of this image. KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA Pengakuan : Saya_________________________________Ibu Bapa/ Penjaga kepada penama bersetuju untuk memberi kebenaran dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur serta mengakui bahawa jika berlaku apa-apa kehilangan / kecederaan atas sebab-sebab tertentu sebelum, semasa dan selepas pertandingan adalah di bawah tanggungjawab saya sendiri.

Nama :

No.Telefon :

Alamat Rumah :

Tarikh :

Ruangan ini wajib diisi untuk pemain yang menyertai PERTANDINGAN CATUR KOMUNITI PUTRAJAYA 2009 sebagai bukti kebenaran.
 • Pihak penganjur berhak membatalkan penyertaan sekiranya perakuan Kebenaran Ibubapa / Penjaga tidak disertakan.

PENGESAHAN PEMAIN

Saya__________________________selaku Ketua Jabatan / Pengetua / Guru Besar / Pengerusi Jawatankuasa Penduduk dengan ini mengesahkan bahawa pemain yang berdaftar adalah sah Pekhidmat / Komuniti / Pelajar / Menetap di Jabatan / Kediaman / Sekolah Putrajaya mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur.
Your browser may not support display of this image._________________________

Nama :

Jab / J/K Penduduk :

No.Telefon :

No.Fax :

E-Mail :

Tarikh :

Your browser may not support display of this image. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN

  CATUR KOMUNITI PUTRAJAYA 2009

UNDANG-UNDANG
  1. Pertandingan ini dijalankan mengikut Undang-Undang “Fide Laws of Chess” yang berkuatkuasa masa kini.
2.Tie-Break adalah ditentukan mengikut Solkoff/S.B/Cumulative
 1. PERATURAN PERTANDINGAN
Pengenalan

   Pertandingan ini dikenali sebagai Pertandingan Catur Komuniti Putrajaya 2009 dan dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya.

  1. Tarikh, Masa dan Lokasi

   Pertandingan ini akan diadakan pada 5 September 2009, bermula jam 9.00 pagi (Sabtu) bertempat di Dewan Serbaguna Presint 9, Putrajaya.

  1. Jenis Pertandingan
   1. Acara yang dipertandingkan adalah acara individu seperti berikut:-
     1. Kategori 16 Tahun Ke Atas
     2. Kategori 15 Tahun ke bawah
     3. Kategori 12 Tahun ke bawah
   1. Pertandingan akan dijalankan mengikut Sistem Swiss 6 Pusingan. (Pemenang adalah yang mengumpul kutipan mata tertinggi)
   2. Hadiah bagi setiap kategori hanya akan disediakan jika terdapat lebih dari 10 penyertaan.
   3. Penyertaan adalah terhad kepada 200 orang peserta sahaja untuk 3 kategori yang dipertandingkan.
   4. Penyertaan melalui talian telefon tidak digalakkan dan keutamaan hanya diberikan kepada peserta yang menghantar borang serta menjelaskan yuran penyertaan sebelum tarikh tutup.
   5. Hadiah-hadiah
   6. Hadiah-hadiah berupa wang tunai dan hadiah iringan akan diberi kepada peserta dari tempat 1 hingga 8 bagi setiap kategori : Sila rujuk perenggan 2.4.2 (a)
   7. Hadiah wang tunai yang disediakan adalah seperti berikut :

    a) Kategori 16 Tahun Ke Atas:

     i) Johan - RM 500.00

     ii) Naib Johan - RM 400.00

     iii) Ketiga - RM 350.00

     iv) Keempat - RM 300.00

     v) Kelima - RM 250.00Your browser may not support display of this image.

     vi) Keenam - RM 200.00

     vii) Ketujuh - RM 80.00

     viii)Kelapan - RM 60.00

b) Kategori Bawah 15 Tahun:

     i) Johan - RM 400.00

     ii) Naib Johan - RM 300.00

     iii) Ketiga - RM 250.00

     iv) Keempat - RM 200.00

     v) Kelima - RM 150.00

     vi) Keenam - RM 100.00

     vii) Ketujuh - RM 80.00

     viii)Kelapan - RM 60.00

    c) Kategori Bawah 12 Tahun:

     i) Johan - RM 300.00

     ii) Naib Johan - RM 250.00

     iii) Ketiga - RM 200.00

     iv) Keempat - RM 150.00

     v) Kelima - RM 100.00

     vi) Keenam - RM 80.00

     vii) Ketujuh - RM 60.00

     viii)Kelapan - RM 50.00

Syarat-syarat Penyertaan
   1. Penyertaan adalah TERTUTUP kepada komuniti Putrajaya yang bekerja ATAU menetap di Putrajaya dan tertakluk kepada warganegara Malaysia sahaja.
   1. Setiap penyertaan bagi kategori 16 tahun ke atas, peserta mestilah dilahirkan pada tahun 1993 dan sebelumnya.
   1. Setiap penyertaan bagi kategori 15 tahun ke bawah, peserta mestilah dilahirkan pada tahun 1994 hingga 1996.
   1. Setiap penyertaan bagi kategori 12 tahun ke bawah, peserta mestilah dilahirkan pada tahun 1997 dan selepasnya.
   1. Setiap pemain dikehendaki mengisi borang penyertaan dan yuran penyertaan adalah seperti berikut :

    i) Kategori 16 Tahun Ke Atas - RM 8.00

    ii) Kategori 15 Tahun Ke Bawah - RM 5.00

    iii) Kategori 12 Tahun Ke Bawah - RM 5.00

    2.5.7 Hanya pemain yang mendaftar dan membayar yuran penyertaan sebelum tarikh tutup penyertaan pada 1 September 2009 (Selasa) akan diterima dan layak bertanding.

   1. Mana-mana pemain yang gagal mematuhi syarat-syarat di atas tidak akan diterima penyertaannya.

Your browser may not support display of this image. 3.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

3.1 Semua pemain di wajibkan berpakaian sesuai.

   3.2 Semua pemain tidak dibenarkan berbincang dengan pihak ketiga dan menganggu pihak lawan.

   3.3 Keseluruhan pertandingan akan diadili oleh arbiter bertauliah dari Persekutuan Chess Malaysia yang diketuai oleh seorang Ketua Arbiter.

   3.4 Pemain diberikan tempoh masa 20 minit bagi setiap permainan.

   3.5 Peserta mesti melaporkan diri 15 minit sebelum permainan dimulakan. Peserta yang gagal berada ditempat permainan selepas 5 minit daripada masa yang telah ditetapkan, akan dikira terbatal (walkover), dan peserta tersebut akan terkeluar daripada pertandingan.

  1. Mencatat pergerakan catur tidak diwajibkan dan pemenang atau pemain putih dalam permainan seri dikehendaki menghantar borang perlawanan yang telah ditandatangani oleh kedua-dua peserta ke meja pengadil.
  1. Setiap pemain boleh membuat bantahan secara bertulis dengan menyertakan wang cagaran bantahan sebanyak RM100.00, (tidak dikembalikan bagi setiap bantahan yang ditolak) tidak lewat dari 30 minit selepas permainan yang dibantah itu tamat.

   3.8 Bantahan akan didengar oleh Jawatankuasa Kecil Teknikal dan Pengadilan. Panel bantahan pula akan dianggotai seramai 5 orang ahli yang terdiri 3 wakil pihak penganjur, seorang wakil teknikal pertandingan dan seorang wakil berkecuali yang akan ditentukan sendiri oleh pihak penganjur. Keputusan jawatankuasa ini adalah muktamad.

   3.9 Syarat-syarat dan peraturan di atas boleh diubah atau ditambah oleh penganjur tanpa perlu memaklumkan kepada para pemain yang akan bertanding.

  1. Segala keputusan oleh pihak penganjur adalah muktamad.
 1. PERATURAN AM
  1. Sekiranya timbul apa-apa persoalan yang tidak diliputi oleh undang-undang, syarat penyertaan dan pertandingan atau mana-mana peraturan, ianya akan diputuskan berasaskan prinsip-prinsip am dan amalan biasa yang diterima umum.
  1. Sebarang keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal dan Penganjur Pertandingan Catur Komuniti Putrajaya 2009 adalah muktamad.
  1. Penganjur pertandingan berhak mengubah mana-mana peraturan am, syarat penyertaan dan syarat pertandingan serta jadual permainan di saat-saat akhir atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan tanpa perlu memberitahu peserta yang bertanding.

5.0 TAKLIMAT KEPADA PESERTA

   5.1 Sesi taklimat dan undian akan dimaklumkan kepada setiap peserta sebelum pertandingan bermula.

No comments:

Post a Comment